bokas via 08 99 22 60 eller köps online via vårt kalendarium